Belasting box 3

Het heffingsvrij vermogen in box 3 is verhoogd naar € 50.000,-, en naar € 100.000,- voor fiscaal partners.

Het belastingtarief in box 3 is verhoogd naar 31%. Per 1 januari 2021.

Het doel van deze maatregelen is dat personen met een kleiner vermogen minder belasting betalen.

De verhoging van het heffingsvrij vermogen en van het belastingtarief kan gevolgen hebben voor de vermogenstoets bij veel regelingen die afhankelijk zijn van het inkomen. Dit zijn bijvoorbeeld de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kind gebonden budget en de eigen bijdrage van de Wet langdurige zorg. Door de verhoging zouden meer mensen aanspraak kunnen maken op deze regelingen. De wet moet deze gevolgen zoveel mogelijk beperken. Daarom moeten personen een rendementsgrondslag van meer dan € 31.340,- aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

De eigen woning en eigenwoningschuld behoren in box 1.

Berekenen box 3 belasting:

Stap 1 Bezittingen: totaal van de bezittingen

Stap 2 Schulden: totaal van de schulden min (dubbele) schuldendrempel

Stap 3 Vermogen: bezittingen min schulden

Stap 4 Grondslag: vermogen min (dubbele) heffingsvrij vermogen

Stap 5 Schijven: bereken fictieve winst van de grondslag

Stap 6 Belasting: vermenigvuldig de fictieve winst met het belastingpercentage