Belasting box 3

Cijfers 2022

Het heffingsvrij vermogen in box 3 bedraagt € 50.650,- per persoon.

Het belastingtarief in box 3 bedraagt 31%.

Berekenen box 3 belasting:

Stap 1 Bezittingen: totaal van de bezittingen

Stap 2 Schulden: totaal van de schulden min (dubbele) schuldendrempel

Stap 3 Vermogen: bezittingen min schulden

Stap 4 Grondslag: vermogen min (dubbele) heffingsvrij vermogen

Stap 5 Schijven: bereken fictieve winst van de grondslag

Stap 6 Belasting: vermenigvuldig de fictieve winst met het belastingpercentage