Hypotheekvormen

Dit zijn de meest gebruikte hypotheekvormen van dit moment:

– Annuïteiten (maandelijks aflossen)

– Lineair (maandelijks aflossen)

– Aflossingsvrij (aflossen aan het eind van de looptijd)

Uiteraard zijn er nog meer hypotheekvormen, maar deze komen we steeds minder voor. Voorbeelden:

  • Levenhypotheek
  • Spaarhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Bankspaarhypotheek

Annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gedurende de hele looptijd in principe gelijk. Maar door de jaren heen verandert wel de opbouw van de maandlasten. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing en aan het eind is dat precies andersom. Doordat u steeds minder rente betaalt, wordt het belastingvoordeel steeds minder. Met als gevolg dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen.

Lineaire hypotheek

Deze hypotheekvorm lijkt op een annuïtaire hypotheek met één belangrijk verschil; de maandlast daalt gedurende de looptijd. Kenmerk van een lineaire hypotheek is dat de aflossing gedurende de looptijd gelijk blijft. Daardoor betaalt u steeds minder rente en wordt het belastingvoordeel steeds minder, met als gevolg dat uw bruto en netto maandlasten geleidelijk zullen dalen.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij aflossingsvrij betaalt u alleen rente. Dit betekent niet dat u de lening nooit terug hoeft te betalen. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek bent u verplicht om de lening in zijn geheel af te lossen aan de bank. In veel situaties is dit niet mogelijk, omdat er niet voldoende gespaard is om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Indien uw inkomen of pensioen voldoende is om ook na de looptijd van de hypotheek een nieuwe financiering af te sluiten of de lening te verlengen hoeft dit niet tot problemen te leiden. Wel is het belangrijk om te beseffen dat u uw toekomstige inkomen vaak onbekend is of niet gegarandeerd. Dit geeft onzekerheid en kan leiden tot (verplichte) verkoop van uw woning. Indien verkoop past in uw financiële planning en wensen, kan een aflossingsvrije hypotheek geen bezwaar zijn. Een voordeel van aflossingsvrij met zelfstandig sparen voor aflossen is, dat u flexibel bent in keuzes en een lagere maandlast heeft. Hierdoor kunt u bij inkomensterugval tijdelijk stoppen met sparen en hierdoor kunt u de inkomensterugval wellicht opvangen. Voorbeelden van situaties zijn: tijdelijke werkeloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of het starten met een eigen onderneming.

Hoe kunt u sparen voor aflossen? U opent een aparte spaarrekening en gaat daar automatisch op sparen bij voorkeur per maand, maar ook de jaarlijkse belastingteruggave, deel van uw vakantiegeld, 13e maand of bonussen kunt u aanwenden voor dit doel. Een of twee keer per jaar doet u een extra aflossing op uw hypotheek van uw gespaarde geld. Uw maandlasten zullen dan dalen. In het begin niet snel, maar op langere termijn zult u versteld staan van het effect.

U kunt ook overwegen om in plaats van maandelijks te sparen te gaan beleggen. Dit met de kans op een hoger rendement. Maar beleggen kent altijd een risico. Om te beoordelen welk risico bij u past zijn daarvoor risicoprofielen (beleggersprofielen) beschikbaar.

U kunt maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij lenen. (Gedragscode hypothecaire financieringen)

Let op! Als u voor het eerst een hypotheek afsluit heeft u bij een aflossingsvrije hypotheek geen hypotheekrente aftrek. U heeft dan fiscaal een aflossingsverplichting. Vraag om een duidelijke uitleg van de fiscale uitwerking bij een hypotheek!