Klacht

Wat doet u wanneer u een klacht heeft?

Voor Home Financieel Advies is klanttevredenheid erg belangrijk. Wij streven continue aan verbetering van onze dienstverlening. Desondanks kunnen zaken anders lopen dan verwacht. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of een klacht heeft, dan bespreken wij dit graag met u. Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht schriftelijk. Wij streven ernaar u uiterlijk binnen twee weken schriftelijk een goede oplossing aan te bieden.

Als u onze klachtenprocedure heeft doorlopen, maar niet tevreden bent over de geboden oplossing(en), dan kunt u uw klacht voorleggen aan het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten. U kunt uw klacht bij het KiFiD kenbaar maken tot drie maanden nadat u de definitieve beslissing van ons heeft ontvangen.

Het klachtenformulier van het KiFiD is te downloaden via www.kifid.nl of telefonisch op te vragen via telefoonnummer +31 70 333 89 99. Uw ingevulde klachtenformulier kunt u sturen naar: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93527, 2509 AG ’s-Gravenhage

Schuiven naar boven