Monumenten hypotheek

Indien u een monument koopt of in bezit heeft, bestaat er een speciaal fonds voor financiering van verbouwing, restauratie en verduurzaming.

Verbouwingskosten in uw pand of de aankoop kunt u met een Monumenten-hypotheek (marktconform rentetarief) financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en/of verduurzaamt. Van uw totale hypotheek dient u minimaal 20% te besteden aan onderhoud, restauratie of verduurzaming van uw monument.

Meer informatie kunt u lezen op: https://www.restauratiefonds.nl/