Verduurzaming eigen woning

Het verduurzamen van de eigen woning is voornamelijk gericht op isoleren en het opwekken van duurzame energie. Met het isoleren van uw woning bespaart u geld en verhoogt u het wooncomfort. Met het zelf opwekken van energie bespaart u geld en draagt u rechtstreeks bij aan een beter milieu.

De drie belangrijkste argumenten waarom woningeigenaren hun woning verduurzamen:

  1. Bijdragen aan een duurzame wereld en goed leefbaar klimaat;
  2. Besparen op energiekosten; en
  3. Verhogen van het wooncomfort.

Wanneer u snel en gratis een eerste inzicht wil krijgen in energiebesparende voorzieningen die passen bij de woning en gezinssituatie, zijn verschillende online scans beschikbaar. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

-> Online HuisScan van GreenHome; https://greenhome.nl/huisscan

-> Bespaarcheck van De Energiebespaarders; https://energiebespaarders.nl/bespaarcheck

-> Verbeterjehuis van Milieu Centraal. https://www.verbeterjehuis.nl/

Een mooie vervolgstap is een maatwerkadvies energiebesparing. Hierbij voert een gecertificeerd energieadviseur een inspectie in de woning uit. De adviseur geeft maatwerkadvies over bouwkundige en installatietechnische verbetermogelijkheden voor de woning, compleet met een overzicht van kosten en een projectie op de te verwachten energiekosten na implementatie, de CO2-reductie en de terugverdientijd. Meestal ontvang je een rapport met energie-indexcertificaat. De Energie-Index (EI) laat de energieprestatie van bestaande woningen zien. Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur. Met de Energie-Index kan dan ook een definitief energielabel worden geregistreerd. Een energieadviseur kan zelf het tarief voor een maatwerk energieadvies bepalen. De kosten liggen gemiddeld tussen € 200,- en € 300,-.

Energiebesparende voorzieningen voor de woning zijn op de volgende manieren te financieren:

  1. Spaargelden/eigen middelen;
  2. Nationale en regionale fondsen;
  3. (Hypothecaire) financiering;
  4. Subsidies.

De gemeentes en/of provincies stimuleren energiezuinig wonen. Sommige gemeentes stellen de SVn Duurzaamheidslening beschikbaar en andere weer niet. Het SVn is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en is de uitvoerder van de Duurzaamheidslening. Op de website van SVn is te vinden welke gemeentes de duurzaamheidslening aanbieden aan hun bewoners. Bovendien kunnen gemeentes zelf hun specifieke voorwaarden bepalen. Het voordeel van de SVn Duurzaamheidslening is dat de lening voor de meeste energiebesparende voorzieningen voor de eigen woning kan worden gebruikt en dat een lage rente van toepassing is. 

Op energiesubsidiewijzer.nl staat altijd een actueel overzicht van gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen of subsidies. Je vindt er ook informatie over andere energiesubsidies.

Veel voorkomende financieringen van duurzaamheid (onder bepaalde voorwaarden) zijn:

€ 9.000,- maximaal bij energiebesparende voorzieningen en alle nieuwbouwwoningen (label A++ of hoger, of EPC 0,6 of beter);

€ 15.000,- maximaal bij EPC of EI 0 of lager, zonder Energieprestatiegarantie (EPG); en

€ 25.000,- maximaal bij nul-op-de-meterwoning mét EPG voor de duur van 10 jaar.

Deze bedragen tellen dan niet mee in uw maximale leencapaciteit. Oftewel u kunt meer lenen, omdat uw energielasten lager zijn.

De energiebesparende voorzieningen

Hr-ketel;

Gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie;

HR++ (of hoger)-beglazing;

Energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen;

Energiezuinige ventilatie, inclusief hoog rendement ventilatoren;

Warmtepomp;

Warmteterugwinning; bij warmteterugwinning wordt de warmte uit de uitgaande lucht gehaald, zodat deze niet verloren gaat. Dit gebeurt meestal door een ventilatiepomp. Warmteterugwinning is niet mogelijk bij oude mechanische ventilatie.

Zonneboiler;

Zonnecellen; en

Een combinatie van de bovenstaande voorzieningen.

Schuiven naar boven